กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
ระเบียบคำสั่ง การประกันคุณภาพ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินการฝึกอบรม ติดต่อเรา รับชมการถ่ายทอดสดการฝึกอบรม การเข้าพักห้องพัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและ ช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1) จำนวน 76 ชั่วโมง 2. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำนํ้าขั้นต้น (Open Water Diver Course) จำนวน 67 ชั่วโมง 3. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่เบื้องด้น จำนวน 42 ชั่วโมง 4. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการใช้และ บำรุงรักษา รถดับเพลิงอาคารเบื้องต้น จำนวน 26 ชั่วโมง 5. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านเทคนิคการใช้ เชือกกู้ภัยขั้นต้น (Rope Rescue Technique – Level I) จำนวน 41 ชั่วโมง
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมวลภาพกิจกรรม
วิดีทัศน์สาธิต
สาธิตการเงื่อนพิรอด(Reef Knot)
กระดานข่าว

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้า วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ติดตามรายละเอียดได้ตาม ลิ้งค์ข้างล่างนี้

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้า วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงลิฟท์โดยสาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ติดตามรายละเอียดได้ตาม ลิ้งค์ข้างล่างนี้

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงลิฟท์โดยสาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาว์นโหลด
12/1/2558
โปรแกรม ช่วยเหลือ ด้าน software computer ระยะไกล
ขอเรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 77339 ครั้ง